lean materiały

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku produkcji, a przy tym absolutnie zbędnych. lean Priorytetowym celem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie marnowania zarówno w aspekcie siły roboczej jak i eksploatowanych surowców. Skorzystanie z technik lean management daje możliwość uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania weryfikacji, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.