Krakowski Informator nie tylko kulturalny

Pośród wielu miast w Polsce, Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze kultury i rozrywki, ale również na licznych odmiennych obszarach. Zaczyna być obszarem przyjaznym do życia. Zmiany, jakie stały się udziałem miasta w niedawnych latach dają poczucie, że miasto naprawdę idzie w górę.
Pozytywne zmiany w Grodzie Kraka.
Co niezłego stworzono w przeciągu ostatniego czasu? Ilość udogodnień i inwestycji jest spora. Niezwykle pomogły w tej materii środki EU, z których Kraków niemało czerpie. Dynamiczne akcje w obszarze zdobywania dofinansowania spowodowały, że małopolska uzupełniła się o kolejne drogi, nowoczesne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, oraz kolejne obiekty użyteczności publicznej.
Niemałe inwestycje są niewidoczne dla standardowego mieszkańca. Nie znaczy to mimo wszystko, że nie istnieją. Najczęściej ignorujemy nie związane z nami historie. Typowemu obywatelowi miasta zdaje się, że w regionie zbyt mało się robi. Podczas gdy miasto rozwija się z każdym miesiącem. Programy naprawcze w obszarze gospodarki odpadami, budowie i modernizacji sieci wodociągowej, stawianie filtrów akustycznych to tylko część zmian, jakie pozwalają krakusom lepiej oraz bardziej komfortowo żyć. Miasto zmienia się również w zakresie opcji kulturalnych. Potencjał miasta idzie w górę dzięki takim inwestycjom jak: Kraków Arena lub rewitalizacja Huty. Te inwestycje zachęcają przyjezdnych do odwiedzin.
Podejmowane dzięki radnym projekty nie dotyczą tylko samego środka miasta, ale również są związane z pełnym regionem. Wobec tego zamiast pomstować tylko zobaczyć zmiany w które obrodził Kraków.
Przyszłe miesiące – jeśli uda się zachowania tempa zmian – pozwolą miastu zostać zachwycającą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski opinie